НАЧАЛО

XI МЕЖДУНАРОДНА МЛАДЕЖКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"Технически науки. Индустриален мениджмънт"

13-16.12.2017, БОРОВЕЦ, БЪЛГАРИЯ

ПОКАНА

Уважаеми колеги,
            Единадесетата младежка научна конференция  „Технически науки. Индустриален мениджмънт", ще се проведе от 13 до 16декември 2017г. в гр Боровец,  хотел „ЕЛА. Тя е място за среща и самостоятелна изява на студенти, докторанти, постдокторанти и млади научни работници до 35 години от цял свят.
            Каним студенти, докторанти, постдокторанти и млади научни работници до 35 години от цял свят да представят  резултатите от своите изследвания и творчески търсения и да ги публикуват в зависимост тематичната насоченост в издаваните от нас  международни научни технически списания: Machines, Technologies, Materials", "Science.Business.Society”, Innovationsindiscreteproductions, “Industry-4.0”и други(www.stumejournals).
Конференцията е място за споделяне и обсъждане на опит и нови идеи, за запознанства и нови приятелства. Те са присъщи за младите хора и са необходими за кариерното развитие на учените.
  Програмата на Единадесетата младежка научна конференция  „Технически науки. Индустриален мениджмънт" ще даде възможност за откриване на нови приятели и идеи, за почивка, развлечения и докосване до очарованието на една прекрасна зима в планината.

проф. дтн инж. Георги Попов
Председател на Националния организационен комитет и
Председател на Научно-техническия съюз по машиностроене

проф.д.ик.н инж. Кирил Ангелов
Председател на Международния програмен комитет